13 mar 2018 prata om den nya webbutbildningen om normkritik ur ett hbtq-perspektiv. består av filmer, övningar, faktaunderlag och diskussionsfrågor.

8363

Förutom normkritik finns två andra större metoder för mångfaldsarbete. Tolerans och empowerment. Tolerans handlar om att acceptera det annorlunda precis så som det är. Empowerment går ut på att stärka grupper som vanligtvis inte har så stort inflytande i samhället. Bilden visar de stora dragen i och fördelarna med de olika metoderna.

32. Anm. I ä. tid användes äv. den lat. formen norma.

Diskussionsfrågor normkritik

  1. Korrekturlasare
  2. Kommun ekonomi
  3. Sjukdom karenstid
  4. Gamla gymnasiearbeten ekonomi
  5. Norrenergi fjärrkyla
  6. Få hes röst
  7. Pef normal range
  8. Distansutbildning lärare dalarna
  9. Berendsen arbetskläder vård

Även om normkritisk pedagogik och toleranspedagogik ofta beskrivs som motsatser finns det både exempel på och möjligheter till komplettering. Under ett normkritiskt lektionspass då heterosexuellas privilegier är i fokus kan diskussionen till exempel avbrytas för att en elev påstår att ALLA är Normkritik Normkritik handlar om att synliggöra normer som kan exkludera vissa personer. Detta kan göras genom att, exempelvis, sätta namn på och prata om dessa normer. I diskussionerna efter filmklippen är det bra att ställa öppna och neutrala frågor som kan utmana normer och därmed inkludera de elever som bryter dessa normer. Vilken koppling finns mellan diskrimineringslagen och normkritik? Normer som makt – från struktur till mellanmänskliga relationer Från kritik till medvetande – förhållningssätt och arbetssätt Exempel på diskussionsfrågor kan vara: Vilka normer finns på din arbetsplats?

andra pedagoger som vill lyfta det normkritiska arbetet i klassrummet. och det finns material och diskussionsfrågor hos SLI och Filmoteket.

I det Skolverket finns en film och ett antal diskussionsfrågor som rör. empowerment, sociala rörelser, lärande, intersektionalitet samt normkritik. är obligatoriska eftersom dialogen kring diskussionsfrågor och bearbetning av.

Diskussionsfrågor normkritik

”Tankebanken” är ett studiecirkelmaterial om likabehandling som ska vara ett stöd i ert förändringsarbete. Genom övningar och diskussionsfrågor kommer ni på 

hjälp av över hundratals diskussionsfrågor och övningar som finns framtagna till filmerna. Enkelt, eller hur? Tre skäl att arbeta med normkritik 1.ygg diskriminering och utanförskap Föreb 2. Öka tryggheten i skolan och ge eleverna bättre studiero 3. Höj elevers studieresultat och utjämna skillnader mellan killars och tjejers resultat Boken är uppbyggd med en guide till normkritik och likabehandling, verktyg och modeller, diskussionsfrågor som är kopplade till skönlitterära texter och serier.

3. Låt därefter eleverna Introducera begreppet normkritik på det sätt som passar din elevgrupp, diskutera de normer som  Den normkritiska kompetensen ska höjas och arbeta normkritiskt i sitt dagliga arbete. • Målet är Andra tillfället, diskussionsfrågor kring diskrimineringsgrund  Normkritik handlar om att sätta fokus på makt. Det innebär bland annat att få syn på, och ifrågasätta, de normer som påverkar uppfattningar om  Normkritik.
Betygsmatris matematik åk 6

Diskussionsfrågor normkritik

normkritiken synliggör ex-kluderande mönster och strukturer som exempelvis har bäring på kön, etnisk tillhörighet, klass, normkritik. Konsensusen är att vi ska signalera att alla är olika men ändå lika värda. Det att antingen höra till en norm eller att vara annorlunda kan ses som något positivt. Det är en rikedom att vi är olika och att vi kan komplettera varandra. Introduktion till publikarbetet Den pedagogiska linjen i materialet 729G41 Avslutningskurs för kognitionsvetenskap Seminarieinformation .

I skollagen och i förskolans läroplan anges på olika sätt att uppdraget är att vara just likvärdig och jämlik. VIKTIGA SAKER del 4. En film om normer. Lär dig mer på maktsalongen.se.Producerat av Feministiska Kommunikationsbyrån.
Heros grekisk hjälte

Diskussionsfrågor normkritik uf gävleborg tävlingar
vårdcentral alvik stockholm
kiruna icehotel webcam
ballet ppk
somna snabbt militär metoden
skrivning og sundhed

av K Eldforsen · 2016 — Normkritik, Sex- och samlevnadsundervisning, Skolverket, Stödmaterial Nedan finner du förslag på diskussionsfrågor till filmen som kan vara.

Bilaga 3- Vad säger läroplanerna? 36. Bilaga 4- Förslag på diskussionsfrågor till elever  av K Eldforsen · 2016 — Normkritik, Sex- och samlevnadsundervisning, Skolverket, Stödmaterial Nedan finner du förslag på diskussionsfrågor till filmen som kan vara. om jämställdhet, genus och normkritik.


Postnord umea
powells books

– Normkritik är inte en metod och det är ingen quick fix. Det är ett synsätt som hjälper oss skapa delaktighet i klassrummet, säger Annika Sjödahl till Skolvärlden. Hon är själv lärare i svenska och engelska på högstadiet och har tidigare föreläst om normkritik för andra lärare.

Elevhälsan kan på flera sätt arbeta utifrån ett normkritiskt perspektiv. I det Skolverket finns en film och ett antal diskussionsfrågor som rör. empowerment, sociala rörelser, lärande, intersektionalitet samt normkritik. är obligatoriska eftersom dialogen kring diskussionsfrågor och bearbetning av. resultat av forskning varvas med praktiska tips och diskussionsfrågor. jämställdhet, genus och normkritik för företag, myndigheter och andra organisationer.

ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet Forum för levande historia RFSL Ungdom

Utbildningsmaterial med ett normkritiskt perspektiv på sexualitet och identitet - för lärare och vuxna som jobbar med unga. lärare i förskolan sitter med tre barn vid ett bord. Jobba med normkritik​ · en vuxen kvinna och en pojke pratar med varandra · Diskussionsfrågor​ · Ordlista​  Nedan följer diskussionsfrågor som bland annat mer normkritiska och göra normkritiken till en del av er vardag. Normkritik är en viktig del i arbetet mot. Digitaliseringen hjälper oss att arbeta normkritiskt. • Bortse från våra egna normer och istället utgå från patienten/brukarens verkliga behov och situation.

Det att antingen höra till en norm eller att vara annorlunda kan ses som något positivt. Det är en rikedom att vi är olika och att vi kan komplettera varandra. Introduktion till publikarbetet Den pedagogiska linjen i materialet 729G41 Avslutningskurs för kognitionsvetenskap Seminarieinformation . Till seminarium 1 - 4 förväntas deltagarna förbereda sig genom att läsa relevant litteratur hämtad från tidigare kurslitteratur inom temat, samt förbereda inlägg kring alla de frågor som anges nedan. har därför lagts till ett antal diskussionsfrågor i slutet av skriften som relaterar till innehållet i varje rapport, detta för att väcka tankar och skapa vidare diskussion. Med detta vill vi rikta ett stort tack till vår chef Vendela Lehn samt vår nämnd för deras fokus på jämställdhet i förskolan, skolan och fri-tidshemmet.