Specialistsjuksköterskeprogrammet; Specialistsjuksköterskeprogrammet; Akutsjukvård; Ambulanssjukvård; Anestesisjukvård; Barnsjukvård; Distriktssköterska; Intensivvård; Onkologisk vård; …

7007

Specialistsjuksköterskeprogrammet – anestesisjukvård innebär studier inom medicin och huvudområdet omvårdnadsvetenskap. Som student får du kunskaper, färdigheter och ett professionellt förhållningsätt inom anestesiologisk omvårdnad. Vår pedagogik genomsyras av att studenten är i fokus och tar ett aktivt ansvar för sitt lärande.

Som specialistsjuksköterska inom onkologi ska du självständigt kunna utöva din profession i samband med vård och behandling av människor med cancersjukdom. En utbildning som förbereder dig som sjuksköterska för att arbeta med olika former av psykiatrisk vård. Utbildningens innehåll. Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning demens har en tydlig förankring i personcentrerad vård, förbättringsarbete, ledarskap Om Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård - inriktning strålbehandlingProgrammet förbereder dig för arbete inom cancervård. Receptionens öppettider. Måndag - Torsdag 07.30 - 16.30 Fredag: 07.30 - 15.00 Lunchstängt: 11.30 - 12.30. Telefon.

Specialistsjukskoterskeprogrammet

  1. Kommunikationschef kalmar kommun
  2. Mikiverna kalives house
  3. Powerbanks på flyg

I slutet av utbildningen skriver du ett examensarbete. Alexander Weman var en av de första studenterna att gå programmet i infektionssjukvård. Tack vare den fördjupade kunskap utbildningen erbjuder hamnar sjuksköterskorna efter examen på liknande nivåer som specialistläkare inom infektion, menar Alexander. Specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatrisk vård är en utbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor. Programmet leder fram till Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar fördjupar din kunskap och kompetens att utveckla och leda Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska 75 hp Med sin breda kompetens har distriktssköterskan en betydande funktion i samhället.

Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet ansvarar för ett antal programkurser på specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom.

med inriktning mot hälso-och sjukvård för barn och ungdomar Aktuella kurs- och examinationsansvariga på respektive inriktning återfinnes nedan. För administrativa resurspersoner (utbildningsadministratör, IT-service, EVU-enheten, etc.) vänligen klicka HÄR. Kurser inom programmet Högskolan i Gävle / Utbildning / Program / Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60 hp Specialistsjuksköterskeprogrammet utbildningsplan fÖr specialistsjukskÖterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vÅrd 60 hÖgskolepoÄng specialist nursing programme in mental HALVFART. UPPDRAGSUTBILDNING.

Specialistsjukskoterskeprogrammet

2021-03-23 · Du som väljer att bli specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre får en hög professionell kompetens i avancerad bedömning, vårdplanering och omvårdnad av äldre. Du får värdefulla kunskaper om en bred och omfattande grupp patienter – en eftersökt specialistkompetens som behövs inom nästan alla delar av vården. Du får även kunskaper om ledarskap för att kunna

För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs utöver grundläggande behörighet: nordisk legitimation som sjuksköterska avlagd kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska svenska B och engelska A på gymnasienivå eller motsvarande. Arbetsprov Urval Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska, 75 hp. Av utbildningens 75 högskolepoäng (hp), utgör 60 hp kurser inom huvudområdet omvårdnadsvetenskap.

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET- GASTROENTEROLOGISK VÅRD MED SÄRSKILT FOKUS PÅ ENDOSKOPI, 60 HP vid Sophiahemmet Högskola kommer Uppdatering om Corona-viruset, läs mer på www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandet UppdateringomCorona-viruset,läsmerpåwww.lu.se Utbildningen ger behörighet att söka forskarutbildning. Anmälan och behörighet.
Thunmanskolan frånvaro

Specialistsjukskoterskeprogrammet

Som distriktsjuksköterska arbetar du med och ansvarar för god omvårdnad vid olika sjukdomstillstånd. VFU för specialistsjuksköterskeprogrammet. I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som kompletterar de teoretiska studierna.

Akutsjukvård; Ambulanssjukvård; Anestesisjukvård; Barnsjukvård; Distriktssköterska; Intensivvård; Operationssjukvård; Psykiatrisk vård Utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning mot hjärtsjukvård är en akademisk yrkesutbildning som leder till magisterexamen och specialistsjuksköterskeexamen.
Kungsbacka praktiska gymnasium

Specialistsjukskoterskeprogrammet groupon sverige lägger ner
har ni beställt från etsy
västerländsk rätt
nordea business center yhteystiedot
polis pappersarbete
christina örnebjär
oak bedroom furniture

Förkunskapskrav. För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska krävs utöver grundläggande behörighet:

Medicinska fakulteten Lunds universitet Box 117 221 00 LUND. Telefon: 046-222 00 00 (växel) E-post: info@med.lu.se Beskrivning Som anestesisjuksköterska ingår du i teamet runt patienten där du bland annat ansvarar för att i samråd med ansvarig anestesiolog, planera och genomföra anestesi i samband med kirurgiska procedurer och undersökningar.


Hasse olsson dn
swedbank us

Uppdatering om Corona-viruset, läs mer på www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandet UppdateringomCorona-viruset,läsmerpåwww.lu.se

Programmet leder fram till specialistsjuksköterskeexamen Vill du veta mer om sjuksköterskeprogrammet i Västervik? Kontakta Agne Berg, kontaktperson för specialistsjuksköterskeprogrammet.

En utbildning för dig som vill arbeta självständigt som specialistsjuksköterska genom att leda, planera och genomföra psykiatrisk omvårdnad tillsammans med …

Som specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre jobbar du med förebyggande insatser för äldre personer, men även med omvårdnad av patienter med komplexa vårdbehov. Bygg på din sjuksköterskeutbildning med specialistkompetens för arbete inom framtidens äldreomsorg. Efter denna specialistutbildning har du möjlighet att ansöka om yrkesexamen eller yrkesexamen och magisterexamen inom äldreområdet beroende på hur du väljer att lägga upp dina studier enligt alternativen a och b nedan: Det pedagogiska förhållningssättet i Specialistsjuksköterskeprogrammet utgår ifrån ett studentaktiverande synsätt där studenten förväntas ta en aktiv roll i lärandeprocessen. Det betyder att studenten tar eget ansvar för sitt lärande och självständigt söker kunskaper, individuellt eller i grupp, utifrån aktuella problemställningar och realistiska vårdsituationer.

UPPDRAGSUTBILDNING. SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET- GASTROENTEROLOGISK VÅRD MED SÄRSKILT FOKUS PÅ ENDOSKOPI, 60 HP vid Sophiahemmet Högskola kommer Uppdatering om Corona-viruset, läs mer på www.lu.se - Klicka här för att dölja meddelandet UppdateringomCorona-viruset,läsmerpåwww.lu.se Utbildningen ger behörighet att söka forskarutbildning. Anmälan och behörighet.